tisdag 10 augusti 2010

Östrans förvrängda verklighetsbild

På dagens ledarsida i Östran-Nyheterna finns ett stick, apropå Göran Hägglunds (KD) presskonferens om Kristdemokraternas vallöften igår. Som vanligt är sticket mer tendentiöst än sanningsenligt.

Ledarskribenten talar om den "krympande skaran" kristdemokrater. Vid de senaste opinionsmätningarna har Kristdemokraterna visat en tydlig trend uppåt och hade vid söndagens SIFO 5,7 procent, en ökning med 1,2 procentenheter sedan föregående mätning.

I ledaren påstås dessutom att Kristdemokraterna inte håller sina vallöften och hänvisar till 2006 års val. Det var ett sällsynt illa underbyggt påstående, eftersom partiet då presenterade sina vallöften i form av ett garantibevis på fyra sidor. Nu kan man pricka av att 93 procent av löftena är antingen avklarade eller på gång.

Så utifrån detta record så finns stor sannolikhet att merparten även av årets vallöften kan uppfyllas. Om väljarna tar Kristdemokraternas valsedel och det blir en fortsatt Alliansregering vill säga.

Sedan må Östrans ledarskribent säga vad han vill.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar