torsdag 26 augusti 2010

Åtta punkter för bättre äldrevård

I Kalmar län finns Sveriges äldsta befolkning. Vi har sett hur olika äldreomsorgen samt hälso- och sjukvården kan se ut föra våra äldre länsinvånare. Idag har därför Alliansen i Landstinget i Kalmar län tillsammans med Alliansen i Kalmar kommun gått ut med sitt program för vad vi kommer att göra för att förbättra äldrevården, om vi kommer till makten i valet om dryga tre veckor.


Gruppledarna från Kalmaralliansen och landstingsalliansen, Malin Petersson (M), Anders Andersson (C), Pierre Edström (FP), Christer Jonsson (C), Monica Bengtsson (KD), Henrik Yngvesson (M), Gudrun Brunegård (KD) och Inger Hilmansson (FP) samlade på dagverksamheten Träffpunkten Gullregnet i Kalmar.

För oss i Alliansen är det viktigt att alla människor, så länge man kan, själv får bestämma över sitt egna liv. Vill man bo hemma så ska man kunna göra det med den trygghet som behövs. Det kan handla om att få hjälp att städa och laga mat. Vill man bo i ett trygghetsboende så ska det finnas. När man behöver hemtjänst så är det upp till den personen att välja vem som ska komma hem. Den dag man behöver flytta in på ett vård- och omsorgsboende så ska man vara garanterad att det finns plats. Vårt mål är att med tiden fasa ut den behovsbedömning som görs idag. Vi vill inte att par som vill bo tillsammans ska behöva dela på sig, även om den ena personen får särskilda behov av vård och omsorg.

Många äldre behöver hjälp av både kommunen och landstinget. Det kräver en samverkan mellan kommunen och landstinget men tyvärr finns det brister på sina håll idag. Vi behöver en bättre samverkan mellan kommunens boende, de kommunala sjuksköterskorna och landstingets hälsocentraler och sjukhus.

Centralt i livet är måltidssituationen, oavsett vilken ålder man befinner sig i. Tyvärr händer det att läggs äldre personer in på sjukhuset p.g.a. undernäring. För oss är det vikigt att måltiden blir en så positiv upplevelse som möjligt. Vi kommer att arbeta för att maten ska lagas på flera platser i kommunen. Vi har inte för avsikt att införa något centralkök. Doften av nylagad mat stimulerar hungern vilket är vikigt när man blir äldre. Det kan också behövas dietist inom äldreomsorgen, för att de äldre ska få en anpassad kost med rätt näringsinnehåll.

Alliansen i Kalmar och Allians för Landstinget i Kalmar län lovar att:

• Trygghetsboende kommer att byggas.

• Införa fritt val i hemtjänsten.

• Låta par med olika behov av vård och omsorg bo tillsammans om de så önskar.

• Maten ska lagas så nära den boende som möjligt.

• Erbjuda förebyggande hembesök till alla över 75 år i samverkan mellan kommun och landsting.

• Det ska bli enklare att få läkarbesök i hemmet.

• Utveckla och precisera äldreuppdraget i primärvården.

• Skapa en sammanhållen sjukvård för våra äldre och för de mest sjuka äldre utse en särskild vårdsamordnare.

Genom att förebygga t.ex. fallolyckor skapas möjligheter till att kunna bo kvar i sitt ordinära boende och inte behöva ökade vårdinsatser. Förebyggande hembesök kan också stimulera till ökad social aktivitet och minskad läkemedelsanvändning. Därmed ökar tryggheten för våra äldre invånare.

Läkarna lägger idag en mycket liten del av sin arbetstid på hembesök. För de patienter som har svårt att ta sig till sjukhus eller vårdcentral är det självklart att hembesök ska erbjudas. Det skulle t ex avlasta akutmottagningarna på våra sjukhus. Här behöver det tas krafttag då våra mest sjuka äldre har störst behov av en välfungerande och sammanhållen vård. Kunskapen om äldres hälsa och sjukdomar behöver överhuvudtaget förbättras på alla vårdnivåer för att kunna ge den specifika behandling som krävs utifrån äldres ofta komplexa behov.

Malin Petersson (M)
Anders Andersson (C)
Monica Bengtson (KD)
Inger Hilmansson (FP)

Christer Jonsson (C)
Henrik Yngvesson (M)
Gudrun Brunegård (KD)
Pierre Edström (FP)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar