måndag 16 augusti 2010

Låt ambulansförarna följa med verksamheten!

Läser i Ölandsbladet att sex erfarna ambulansförare på Öland hotas av uppsägning på grund av att landstinget inte låter Mörbylångaföretaget ha kvar Löttorp i sitt uppdrag efter den nya upphandlingen. Samtidigt behöver rimligen landstinget fler ambulansförare för att bemanna upp det utökade ansvaret.

Ändå ges inga garantier för att de aktuella ambulansförarna ska erbjudas verksamhetsövergång.

Anser Anders Henriksson (S) att de är pestsmittade, efter att de har arbetat i en entreprenaddriven verksamhet? Om landstingets vänsterstyre tror att entreprenören håller lägre kvalitet på sin verksamhet än vad landstinget kan prestera, varför gör man i så fall en ny upphandling för södra Öland med samma entreprenör?

Majoritetens agerande, som det framstår i media och vid personliga kontakter med berörda, är inte förenligt med god personalpolitik. Dessutom riskerar man att mista erfarna och rutinerade ambulansförare och ersätta dem men nya på fältet, med all den osäkerhet det kan innebära, både för dem själva och för befolkningen.

Vid eftermiddagens sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott kommer information att ges angående ambulansupphandlingen. Det vore önskvärt att då få godtagbara förklaringar till majoritetens agerande, även om jag har svårt att se några förmildrande omständigheter i tillvägagångssättet.

Tyvärr hyser jag inget större hopp om att förmå ändra majoritetens inställning. Det är bättre att byta majoritet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar