onsdag 11 augusti 2010

Ge besked till ambulansförarna!Ge besked till ambulansförarna om de får följa med när landstinget tar över driften av Löttorps-ambulansen!
 
Den uppmaningen ger jag till landstingsrådet Anders Henriksson efter mitt besök i Löttorp igår.
 
Det är ovärdig arbetsgivarpolitik från den rödgröna landstingsledningens sida, att låta personalen sväva i ovisshet. Det är illa nog att landstingsmajoriteten utan förvarning ryckte undan norra Öland från Mörbylånga-ambulansens uppdrag. Att sedan låta de anställda betala priset för socialistblockets motvilja mot privata driftformer, genom att inte ge  demnågot besked om huruvida de har något jobb att gå till efter att landstinget återtar ambulansuppdraget, det är skandalöst.
 
Vi kristdemokrater har alltid värnat om ambulansen som en viktig trygghetsfaktor för norra Ölands befolkning. Det har tidigare varit problem att upprätthålla kompetensen hos personalen, eftersom de inte haft så många utryckningar. Med den nuvarande driftformen har man arbetat upp ett system där ambulansförarna jobbar vartannat arbetspass i Mörbylånga, som har många körningar, och vartannat arbetspass i Löttorp. Att då ens antyda att landstinget eventuellt inte skulle vilja ta över de ambulansförare som blir övertaliga när Mörbylångaambulansen får ett mer begränsat uppdrag, det är närmast kränkande.
 
Om Kristdemokraterna får makten vid höstens val, ska jag ta initiativ till att undersöka möjligheten att göra om upphandlingen, så att Löttorpsambulansen får fortsätta att drivas tillsammans med Mörbylånga-ambulansen. Det konceptet har ju visat sig fungera väl, så varför ändra på ett vinnande koncept.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar