måndag 9 augusti 2010

13 steg och 89 förslag till ett mänskligare Sverige


Jag fick en pratstund med Göran Hägglund i samband med valkonferensen i Riksdagshuset.

Idag har Kristdemokraternas valmanifest offentliggjorts. Själv hade jag förmånen att delta i en valkonferens i Riksdagshuset, där partiledningen i form av Göran Hägglund, Maria Larsson, Mats Odell och flera andra gick igenom valmanifestet in i minsta detalj.

I åttionio löften inordnade i tretton steg beskrivs både övergripande och detaljerade löften på vägen mot ett mänskligare Sverige.

För även om Sverige efter fyra års Alliansregering har blivit bättre, och många viktiga steg har tagits för att öka människors möjligheter att själva forma sin egen vardag utifrån sina egna behov, så finns fortfarande mycket att göra.

För att förbättra de äldres situation. För att hjälpa personer med funktionshinder till arbete. För familjerna. För att skapa trygghet och studiero i skolan. För att ge företagen bättre förutsättningar. För att förbättra integrationen av nyanlända från andra länder. För att stärka solidariteten med fattiga i andra länder. Och så vidare.

Som hälso- och sjukvårdspolitiker är jag förstås särskilt nöjd med förslagen inom sjukvårdsområdet. Den som behöver vård ska känna sig trygg och veta att vården betalas gemensamt. Men trygghet är också att kunna välja var och av vem man ska vårdas. Vi kommer aldrig att kompromissa med säkerheten och kvaliteten i vården. Kristdemokraterna har halverat vårdköerna, men vi nöjer oss inte med det, utan arbetar vidare mot en köfri vård.

Själv tycker jag också att Kristdemokraternas bestämda avståndstagande från tvångskvoterad föräldraförsäkring är ett oerhört viktigt löfte till Sveriges barnfamiljer. När man granskar föräldrars sätt att utnyttja föräldraförsäkringen, visar det sig att 20 procent av papporna inte tar ut den månad som idag är tvångskvoterad. Effekten blir förstås att barnet går miste om den månad som var avsedd att det skulle få tillsammans med sin förälder och istället tvingas till långa dagar på dagis. Hur många fler spädbarn skulle förlora värdefull tid med föräldrarna om ännu fler dagar skulle tvångskvoteras?

Förbättrade ekonomiska villkor för pensionärerna är en annan viktig fråga, som enligt Kristdemokraterna är högre prioriterat än ett nytt steg i jobbskatteavdraget.

Läs pressmeddelandet från förmiddagens presskonferens!

Här kan hela valmanifestet laddas hem.

Expressen skriver om löftet att skapa 10.000 nya jobb för personer med funktionshinder och om att man inte ska behöva vara rädd för aggressiva kamphundar i sitt bostadsområde.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar