onsdag 13 januari 2010

Värdig tågresa genom äldreministerns Gnosjö!

Vilken värld vi lever i! Jag sitter på Kust-till-kustbanan, dvs tåget mellan Göteborg och Kalmar och läser äldre- och folkhälsominister Maria Larssons (KD) artikel på DN Debatt, om att regeringen nu inför en värdighetsgaranti i äldrevården. När jag tittar ut genom tågrutan befinner jag mig i Gnosjö, det strävsamma småländska samhälle som är känt bland annat just för att Maria Larsson råkar bo där.

Denna strävsamma minister lägger nu alltså fram ytterligare en reform, ämnad till att förbättra tillvaron för de äldre, på regeringens bord.

Socialtjänstlagen ska få en tydlig värdegrund, som tydliggör att socialtjänstens inriktning ska vara att skapa värdighet och välbefinnande till de äldre. Värdgrunden ska förtydliga olika aspekter i de äldres liv, till exempel privatliv och kroppslig integritet; självbestämmande, individanpassning och delaktighet; insatser av god kvalitet, gott bemötande samt att den äldre personen ska kunna känna trygghet.

Den äldre ska få större inflytande över de insatser som ges genom hemtjänsten, till exempel när de ska utföras och av vem. Man ska kunna fatta rambeslut, där det ska vara möjligt till variationer inom ramen, utifrån den äldres önskemål.

Det ska bli bättre möjligheter för äldre att framföra kritik och hävda sin rätt. På grund av lagstiftningen har inte kommuner kunnat betala ut kompensation om man t ex inte kunnat ge ett beslut i tid. Den inskränkningen tas nu bort. Samtidigt kommer regeringen att öka kommunernas drivkraft att ta fram kommunala värdighetsgarantier, genom att ge statliga stimulansbidrag en mer prestationsinriktad utformning.

Långasjödottern och tidigare elevrådsordföranden vid Åkrahällskolan i Nybro, numera bosatt i Gnosjö, har nu alltså lagt ytterligare en viktig pusselbit för att förbättra situationen för de äldre.

Och tåget rullar plikttroget vidare genom det snörika Småland. Kust-till-kustbanan tycks hålla helt annan punktlighet än Stångådalsbanan, vilket väl är värdigt den tåglinje som trafikerar värdighetsministerns hemort!

2 kommentarer:

edin_linnea sa...

Maria Larssons initiativ är vällovligt, men vad ska värdighet innebära konkret? Det undrar de tidigare landstingsdirektörerna Monika Olin Wikman och Berit Rollén på Seniorbloggen.se: http://bit.ly/6MWjzK

Gudrun sa...

I mitt inlägg har jag gett några exempel, delvis utifrån departementets pressmeddelandet:

Socialtjänstlagen ska få en tydlig värdegrund, som tydliggör att socialtjänstens inriktning ska vara att skapa värdighet och välbefinnande till de äldre. Värdgrunden ska förtydliga olika aspekter i de äldres liv, till exempel privatliv och kroppslig integritet; självbestämmande, individanpassning och delaktighet; insatser av god kvalitet, gott bemötande samt att den äldre personen ska kunna känna trygghet.

Skicka en kommentar