tisdag 26 januari 2010

Pinsam Pallplats nr 2 - Ryggmärgsskadade drabbas

Under förra mandatperioden skrev allianspartierna in i landstingsplanen att undersöka möjligheten att bygga upp en länsenhet för medicinsk rehabilitering i Västervik. Tyvärr blev det ett maktskifte 2006 och frågan försvann in i dimmorna.

Gång på gång har vi lyft frågan och undrat vart ärendet tagit vägen. Först nu ligger det på landstingsstyrelsens bord, för att behandlas där om en vecka.

Utredningen visar att Kalmar län är det enda landsting i riket som inte har någon enhet för att träna och rehabilitera personer med svåra hjärnskador och ryggmärgsskador, skador som oftast orsakas av dykolyckor eller trafikolyckor, inte sällan med motorcykel. Därmed är det ofta unga, aktiva personer, med största tänkbara motivation för att träna för att så snart som möjligt återgå till ett så normalt liv som möjligt, trots den förlamning som vanligen blivit följden av skadan.

Direkt efter olyckan brukar ryggmärgsskadade patienter vårdas på regionsjukhuset i Linköping. Det är helt i sin ordning. Problemet uppstår när de ska slussas tillbaka till hemlandstinget för fortsatt träning och rehabilitering. I normalfallet finns det en länsenhet med spetskompetens där träningen kan fortsätta, tills man har återfått så mycket som möjligt av sina förlorade funktioner.

Men i Kalmar län finns alltså inte någon sådan enhet. Istället skickas patienterna tillbaka till nio olika enheter runt om i länet. Enheter som kanske hanterar en eller två patienterom året av den här kalibern. Självklart gör varje enhet sitt bästa, men det är lika självklart att man knappast kan ha samma kompetens och samma resurser utspritt på nio olika ställen, som om man hade haft en samlad, gemensam enhet för länets ryggmärgspatienter.

Tack vare Universitetssjukhusets påtryckningar så har utredningen äntligen kommit till stånd. (Att vi från allianspartierna gång på gång tagit upp behovet brydde sig inte majoriteten om.)

Men de drabbade ser ut att få vänta ännu längre. Två särskilda platser för medicinsk rehabilitering inrättas i Västervik inom befintlig budget redan den första februari. Men sedan vill inte majoriteten skjuta till några medel, trots att behovet för länet ligger på kanske åtta platser.

Allianspartierna anslår 3,5 miljoner, så att man redan vid halvårsskiftet 2010 kan öka till 4-6 platser, som skulle ge en avsevärd förbättring. Majoriteten vill fortsätta att förhala frågan, genom att skjuta ärendet till budgetberedningen. Då kan det bli något först omkring ett år senare.

Rehabiliteringen av ryggmärgsskada är en pinsam pallplats för Landstinget i Kalmar län. Sist i landet med att inrätta en särskild enhet för medicinsk rehabilitering. Vänstermajoriteten vill tydligen behålla den pallplatsen så länge som möjligt.

De som drabbas är de ryggmärgsskadade patienterna - levande människor av kött och blod - och deras anhöriga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar