lördag 23 januari 2010

Refuserad replik till Barometern-OT:s ledarsida

Efter att ha läst mitt förra blogginlägg "Politikerförbud för läkare" har läsare hört av sig. Man har noterat att Barometern-OT, efter sitt påhopp i fredagstidningens ledarstick, inte gett mig utrymme att replikera.

Jag väljer därför att här nedan publicera den text Barometern-OT inte ville ta med.

"Orimligt och onyanserat, Barometern!

I ett ledarstick bekymrar sig redaktören över det faktum att Kristdemokraternas landstingsvalsedel i Västervik kommer att toppas av två läkare. Redaktören citerar en så kallad grundregel, att den som är anställd i en verksamhet inte ska sitta där den styrs politiskt.

För mig själv, som kommunanställd skolsköterska är det inga problem att vara landstingsråd, om den regeln ska tillämpas. Frågan är snarare hur går det för den landstingsanställde sjukgymnasten, landstingsrådet Henrik Yngvesson (M)? Och hur var det med hans föregångare, sjuksköterskan Peter Johansson (M)?

För det kan väl inte vara så att Barometern avslöjar ett synsätt där läkare skulle tillmätas större betydelse än sjuksköterskor och sjukgymnaster? Eller är det så illa att det är just för att överläkarna Kerstin Lahi och Björn Sinnerstad valt Kristdemokraterna, som Barometern höjer sin röst? Jag kan inte minnas motsvarande varningsord när ortopedöverläkaren Anders Åkerman (M) var landstingsråd.

Nej, jag har inga synpunkter på att fackfolk engagerar sig inom sitt eget politikområde, så länge man kan hålla isär sina roller och inte grottar ned sig i frågor där man har en uppenbar jävssituation. Tvärtom menar jag att man bär med sig viktig kompetens om sjukvårdens förhållanden och villkor, som ingen amatör ens kan ana sig till.

Om Barometern utifrån sin ”grundregel” hade hävdat att ingen företagare får sitta i riksdagens näringsutskott, ingen från någon profession inom sjukvården i socialutskottet, ingen lantbrukare får vara jordbruksminister och ingen jurist justitieminister, då skulle det åtminstone finnas en konsekvens i redaktörens resonemang.

Å andra sidan skulle det vara ett samhälle som allt för mycket för tankarna till George Orwell. Därför fortsätter jag att hävda principen rätt kompetens på rätt plats.

Gudrun Brunegård
Landstingsråd (KD)"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar