tisdag 12 januari 2010

Datorstrul inte bättre genom lagstridig upphandling

Bekymren med landstingets datajournalsystem Cosmic har blivit en visa. Införandet har tagit bra mycket längre tid än beräknat, eftersom man påvisat olika svagheter som behöver rättas till.

Dessvärre har driftsäkerheten visat sig vara minst sagt tveksam. Det händer allt som oftast att systemet ligger nere. Under tiden kan man inte komma åt patientdata. Man kan inte heller lägga in några nya uppgifter. Man kan alltså inte göra några ordinationer, beställa undersökningar eller skriva remisser eller recept.

Lyckligtvis har inga allvarliga händelser rapporterats, där patienter drabbats i samband med sådana driftstörningar. Däremot har personalens irritation och frustration över de återkommande avbrotten allt mer övergått till uppgivenhet.

I dagens Barometern står det att Landstinget i Kalmar län har beställt ett stödsystem till Cosmic, för att minska störningarna i driften. Så långt är allt gott och väl. Problemet är att enligt Barometern har inte upphandlingen gjorts enligt Lagen om offentlig upphandling LoU. Minst lika märkligt är att stödsystemet uppenbarligen inte är godkänt för drift inom EU.

Hur har detta gått till? Varför har inte vi i den politiska oppositionen informerats om att man uppenbarligen bedömer läget så allvarligt att man frångår lagenlighet och sedvanliga rutiner?

Frågorna hopar sig. Den närmaste tiden får utvisa om det finns några godtagbara svar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar