måndag 11 januari 2010

Bristande politiskt ledarskap drabbar Oskarshamns sjukhus

I mellandagarna uppdagades det genom Oskarshamns-Tidningen, att kirurgjouren vid Oskarshamns sjukhus har fått förlängd inställelsetid under jullovet. Först två timmar efter larm ska kirurgjouren behöva inställa sig. Sjukhuschefen Jonas Rastad i Kalmar menar att det mycket väl kan bli en permanent förändring.

Problemet är att på så lång tid kan en akut sjukdom hinna förändras mycket och försämras kraftigt.

Det bidrar knappast till att skapa trygghet för befolkningen i mellanlänet och för de patienter som söker sig till akutmottagningen vid Oskarshamns sjukhus.

Det var den här typen av försämringar av sjukvården i mellanlänet, som vi i Allianspartierna befarade, när vi inte ville besluta om en sammanslagning av kirurgklinikerna i Oskarshamn och Kalmar. Vårt förslag var att göra ett försök i projektform, för att kunna utvärdera och göra nödvändiga förändringar innan det var för sent.

Lena Segerberg (S), det landstingsråd som har ansvaret för hälso- och sjukvården, visste ingenting om förändringen. Efter nyår kunde hon tänka sig att ta tag i frågan.

Det är oroväckande att ansvarigt landstingsråd över huvud taget inte känner till betydelsefulla förändringar som sker, som dessutom står i strid med det beslut som fattades av landstingsfullmäktige. Ännu mer bekymmersamt är det att hon inte direkt agerar när hon får kännedom om dem.

Denna nonchalans från ansvarigt landstingsråd drabbar patienterna och de boende i mellanlänet.

Nu har vi passerat både nyår och trettonhelg. Det skulle vara intressant att få veta vad Lena Segerberg har gjort för att långsiktigt trygga situationen i mellanlänet. Kommer kirurgjourens inställelsetid att återställas?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar