lördag 16 januari 2010

135 nya vårdcentraler - men i Kalmar län dröjer det

Tillgänglighet, kvalitet och valfrihet. Det ser jag som målet med vårdvalet. Tre saker som är betydelsefulla för patienterna.


Systemet ska gynna ett gott utbud av vårdcentraler nära patienten, som konkurrerar genom den kvalitet man kan erbjuda, och patienterna har full rätt att själva välja var de vill lista sig.


Redan under förra året startades 135 nya, privata vårdcentraler, i de landsting som införde vårdval redan innan det blev obligatoriskt. 437.000 personer listade om sig till någon av dessa nystartade vårdcentraler!


Från den 1 januari i år ska det, enligt lagen, finnas system för vårdval i alla landsting. Den rödgröna majoriteten i Kalmar län har dock dragit benen efter sig och förhalat processen så långt som möjligt. Beslutet kring regelverket fattades inte förrän den 18 december.


Det lär ta åtskilliga månader innan eventuella intressenter hunnit ta ställning och ansöka om att få etablera sig. Därefter måste patienterna få chans att ta ställning till om de vill lista om sig.


I Jönköpings län har vårdvalet inneburit att över 20 nya vårdcentraler kommit till, och ökat valmöjligheterna för patienterna.


Det ska bli spännande att se vad som händer i Kalmar län!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar