onsdag 13 januari 2010

Kristdemokrater i toppen på sjukvårdens "maktlista"

Makt är ett ord som inger kluvna känslor. Makt kan ibland förknippas med okänslighet och självändamål. Men makt behöver inte vara något negativt. För att förändra världen, åtminstone i politisk mening, behövs makt. Makt att fatta de beslut som behövs för att få samhället att fungera och utvecklas på ett positivt sätt.

I en demokrati ger folket/väljarna makt till de politiker de litar på; makt att genomföra det partiprogram och de frågor som respektive parti gått till val på. Vid nästa val utkrävs ansvar för på vilket sätt man som politiker utövat den makt man fått genom väljarnas förtroende.

Kristdemokraterna har ett stort engagemang i frågor som rör människor i utsatta situationer. Vi vill på ett särskilt sätt värna om gamla, sjuka, svaga, ensamma, förtryckta. Vi vill vara en röst för människor som många gånger har svårt att komma till tals.

Det känns därför helt rätt att Kristdemokraterna i Alliansregeringen fått ansvaret för hälso- och sjukvårdsfrågorna, eftersom vårt parti enligt min mening har den bästa och mest genomtänkta politiken inom det området.

Med partiledaren Göran Hägglund som socialminister och departementschef har regeringen steg för steg genomfört merparten av de reformer inom hälso- och sjukvårdsområdet som utlovades i Alliansens valplattform (som, inom parentes sagt, i de flesta fall härstammade från kristdemokratiska förslag).

I Dagens Medicin publiceras varje år en lista över de hundra personer som bedöms ha störst inflytande (=makt) inom svensk hälso- och sjukvård. Det är med stolthet jag noterar att bland de tio mäktigaste personerna finns tre kristdemokrater: 1. Göran Hägglund, socialminister 2. Karin Johansson, statssekreterare 6. Maria Larsson, folkhälso- och äldreminister.

Dessutom har min företrädare som landstingsråd, Anders Andersson (KD), trängt sig in på tolfte plats. Kanske inte främst för att han i slutet av förra året efterträdde Chatrine Pålsson Ahlgren i riksdagens socialutskott, utan för sitt ordförandeskap i Alliansens arbetsgrupp för att ta fram en plattform för hur den gemensamma hälso- och sjukvårdspolitiken ska utvecklas efter höstens val.

Så när nästa års "maktlista" offentliggörs, kommer den då sittande Alliansregeringen som bäst vara i färd med att genomföra de förslag, som nu tas fram under Anders Anderssons ledning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar