torsdag 28 januari 2010

Bra med skärpta krav för kömiljarden

Socialminister Göran Hägglund (KD) vill nu skärpa reglerna kring kömiljarden, de pengar regeringen betalar ut till landstingen för att stimulera arbetet med att förkorta köerna.

Det visade sig under 2009 att kömiljarden fungerade utmärkt som stimulansmedel. Tyvärr ägnade sig dock en del landsting åt kreativ bokföring när det gäller den grupp som är beredda att vänta längre för att få sin operation utförd på ett visst sjukhus, s k frivilligt väntande. Genom att manipulera med denna grupp trollade man bort ett antal patienter från statistiken.

Därför är det bra att staten nu skärper kraven för uppföljning. Bland annat ska man väga in hur köerna ser ut under en längre tidsperiod och inte bara vid ett visst datum.

Det är något som kommer att gynna de patienter som väntar på vård och behandling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar