torsdag 28 januari 2010

24 familjer utnyttjat vårdnadsbidrag i Vimmerby

Genom vårdnadsbidraget har 24 familjer i Vimmerby kommun utnyttjat vårdnadsbidraget. På så vis har de fått större valfrihet och mer tid med barnen.

Det är vi stolta över!

Beslutet att införa vårdnasbidrag i vimmerby från den 1 januari 2009 hör till de absolut viktigaste politiska framgångarna för Kristdemokraterna, genom att ge familjerna ännu en valmöjlighet för hur man kan planera tiden med sina barn under de första åren.

I ett första steg har vårdnadsbidraget införts för åldersgruppen 12 - 24 månader.

Vanligtvis har omkring 12 - 15 familjer per månad utnyttjag vårdnadsbidraget under 2009. Sammanlagt har 24 familjer med totalt 25 barn nyttjat vårdnadsbidraget under året, under en genomsnittstid på 7,6 månader.

Detta innebär samtidigt att trycket på förskolan har minskat i motsvarande omfattning, så att personalen kunnat ägna mer tid åt de barn som varit i förskolan. Därmed är vårdnadsbidraget en reform som gör alla barn till vinnare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar