lördag 23 januari 2010

Politikerförbud för läkare?

Får man engagera sig i landstingspolitiken om man är läkare? Det är en fråga som har blossat upp de senaste dagarna, både som webbfrågor och i ledarkommentarer.

Barometern-OT hävdar en så kallad "grundregel", att den som är anställd i en verksamhet inte ska sitta där den styrs politiskt. Ledarskribenten menar att det skulle vara allt för stor risk att man gynnar den egna verksamheten.

För min del skulle jag snarare vilja påstå motsatsen. Just för att inte riskera att beslås med jäv, så är det svårt att engagera sig inom områden där man har egenintresse. Däremot är jag övertygad om att den allmänna kunskapen om hälso- och sjukvårdens förhållanden och villkor i övrigt är av utomordentligt värde.

Jag kan tycka att det faktum att debatten blossar upp just nu ger hela diskussionen en skämd bismak. I mina ögon avslöjar det ett synsätt där läkare skulle tillmätas större betydelse än andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.

Men kanske är det så enkelt att orsaken ligger i det faktum att överläkarna Kerstin Lahi och Björn Sinnerstad råkar ha valt att engagera sig för Kristdemokraterna.

Surt sa räven ...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar