måndag 11 januari 2010

Ökad spridning av klamydia - H län mot strömmen

Kalmar län är ett av de tre län som går mot strömmen. I de flesta av rikets tjugo landsting har antalet klamydiafall minskat. I Kalmar län ökade de. En trist pallplats, tycker jag.

Detta är i själva verket ett allvarligt misslyckande, som kan leda till att ett stort antal unga kvinnor och män kommer att få svårt att bli föräldrar längre fram i livet, på grund av de skador som en klamydiainfektion ger.

Ansvaret ligger särskilt tungt på den rödgröna majoriteten, som avvisade den förstärkning till länets ungdomsmottagningar, som Allianspartierna ville anslå vid budgetfullmäktige i november.

De främsta skälen till minskningen i övriga landsting, anges vara förbättrad undervisning och bättre tillgång till gratis kondomer. Just sådant som ungdomsmottagningarna sysslar med.

Varför vill inte majoriteten ta till sig av framgångskoncept från andra delar av landet? Är man så förblindad av att Kalmar län befinner sig på "pallplats" när det gäller korta köer och patientnöjdhet, att man blundar för de förbättringsområden som finns?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar