fredag 15 maj 2009

Familjepolitik som ger svängrum

- Ingen familj är den andra lik och det finns goda skäl att fundera över hur familjen kan stärkas. Därför presenterar vi idag en rad förslag på hur stödet till familjerna kan utvecklas. Vi vill bland annat förbättra föräldraförsäkringen och göra den mer flexibel.

Det sa Gudrun Brunegård, kommun- och landstingspolitiker från Vimmerby, som ingått i Kristdemokraternas arbetsgrupp för familjepolitik, vid en pressträff i riksdagen idag, då rapporten "Mer tid tillsammans – över generationsgränserna" presenterades. Arbetsgruppen har letts av Anders Sellström, oppositionsråd I Umeå, och Emma Henriksson, riksdagsledamot från Stockholm och familjepolitisk talesperson.

– I rapporten lyfter vi fram hur familjen kan stödjas och stärkas, oavsett form och oavsett fas i livet. Förslagen i vår rapport är långtgående och är en politik för familjer på 2000-talet.

– Kristdemokraterna har alltid satt familjepolitiken högst på dagordningen. Tyvärr har vår familjepolitik ibland uppfattats som exkluderande. I rapporten lyfter vi tydligare fram hur vi kan stödja alla familjer oavsett hur de ser ut. Familjen är samhällets viktigaste byggsten, men ingen familj är perfekt. Samhällets stöd till familjen måste utgå ifrån hur familjen ser ut, vilken situation och vilka behov den har. Detta gäller oavsett om familjen består av en eller två föräldrar och oavsett föräldrarnas sexuella läggning, ålder, inkomst eller modersmål, avslutar Gudrun Brunegård.

Några av förslagen från arbetsgruppen är:
* Inför en barnbonus på 10 000 kronor för nyblivna föräldrar
* Flexiblare föräldraförsäkring med höjt grundbelopp till 250 kronor per dag
* Öka antalet pappadagar från 10 till 20
* Låt Försäkringskassan betala ränta på sena utbetalningar
* Höj vårdnadsbidraget till minst 6 000 kronor och gör det till en skyldighet för samtliga kommuner att erbjuda möjligheten
* Inför en reell barnomsorgsgaranti – ingen ska behöva vänta mer än tre månader
* Kalla föräldraledighet för vad det är – föräldraarbete
* Vidga familjebegreppet och involvera mor- och farföräldrar
* Inför VAF-dagar, för att underlätta för vuxna barn att följa gamla föräldrar till doktorn eller tandläkaren

Rapporten med samtliga förslag finns att ladda ner här:

http://www.kristdemokraterna.se/Rapporter/Familjmaj09.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar