onsdag 20 maj 2009

Glädjande att även centern vill rädda skolorna!

Det gläder mig att läsa i onsdagstidningen att centergruppen nu instämmer i att prioritera de mindre skolorna. Uppenbarligen har de till sist lyssnat på de argument som jag har fört fram i de interna alliansdiskussionerna. Undan för undan har en samstämmighet vuxit fram. Nu kan man läsa att även centergruppen vill låta skolorna i Brännebro, Djursdala och Storebro vara kvar.

Tillsammans med Tomas Peterson (M) och Börje Forss (FP) är jag glad att vi nu har fått gehör för vår uppfattning om de små skolornas betydelse för bygden och beklagar bara att befolkningen tvingats vänta ända tills nu på besked. Vi hade önskat att vi hade gått ut med detta besked gemensamt från alliansgruppledarna redan i samband med budgetdialogen i förra veckan, med tanke på den oro som diskussionerna fört med sig. Så sent som igår förde jag fram förslaget om gemensam presskonferens i frågan.

Centergruppen var tydligen inte klara med sin beslutsprocess utan ville vänta in den utredning som förvaltningschefen skulle lägga fram i måndags kväll. Vi har full respekt för partiernas interndemokrati. Nu kan vi glädja oss över enighet i denna viktiga fråga.

Centern har dock inte uttalat sig beträffande förskolan i Pelarne och vårdnadsbidraget, som också varit ifrågasatta. Efter samråd med Tomas Peterson och Börje Forss kan jag ge ett tydligt besked att vi är överens om att bevara även dessa.

1 kommentar:

Peter Högberg sa...

Ni kan läsa min kommentar på http://hogbergstankar.blogspot.com/

Skicka en kommentar