fredag 29 maj 2009

Landstinget i Kalmar län är bäst - på avgiftshöjningar!

Under många år var det pinsamt att förknippas med Landstinget i Kalmar län - det län som tävlade om de sämsta placeringarna i mätningar av patientnöjdhet, väntetider, patientavgifter, ekonomiska underskott osv. Förra mandatperioden gjorde den borgerliga alliansen en gigantiskt arbete och vände allt detta till topplaceringar, utan att höja vare sig patientavgifter eller skattesats.

Som tur är för patienterna så fortsätter väntetiderna att minska, men med dagens beslut i landstingsstyrelsen så intar förmodligen vårt landsting en ny topplacering, denna gång i rent hialösa avgiftshöjningar. Eller vad sägs om följande: Besök hos distriktsläkare höjs från 150 kr till 200 kr. Besök på akutmottagning kvällar och helger höjs till 400 kr.

Akta er för att råka ut för olycksfall kvälls- och helgtid, alltså! För mindre bemedlade finns en risk att man drar sig från att söka på jourtid och väntar till kontorstid, då det gått för lång tid för att sy en sårskada osv.

Ett annat betänkligt exempel är höjningen av egenavgiften för ortopediska skor, från 800 kr till 1200 kr. Enligt uppgift beräknas höjningen inbringa 2,2 miljoner kronor till landstinget. Det är bara 5500 personer som nyttjar dessa tjänster och som alltså får bära en ganska tung börda.

Högkostnadsskyddet för slutenvård tas bort. Det innebär att de svårast sjuka, med långa vårdtider, kan drabbas av mycket höga vårdkostnader.

I Allianspartierna konstaterade vi att avgiftshöjningarna drabbar de svagaste grupperna med störst vårdbehov, utan att inbringa några jättesummor till landstinget. Därför yrkar vi avslag på alla avgiftshöjningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar