lördag 16 maj 2009

Ett tryggare och friskare Europa

Vi går nu in i Folknykterhetens vecka. Det är väl känt att alkoholen är en av de största folkhälsoriskerna, både för brukaren och för omgivningen. Radioprogrammet Kalibers granskning härom veckan visade att alkohol också är huvudorsaken bakom den absoluta merparten av alla våldsbrott. Därför menar vi att det är viktigt att minska totalkonsumtionen av alkohol.

Det säger Gudrun Brunegård, Vimmerby, Kristdemokraternas EU-kandidat nr 6, med anledning av lördagens EU-kampanj i Västervik.

Hälsofrågor är inte enbart nationella. Därför är samordnade åtgärder på EU-nivå nödvändiga. Det finns ett klart samband mellan tillgänglighet och konsumtion. Det är inte rimligt att man som privatkonsument kan föra med sig vagnslaster med alkohol, som sedan står och lockar i garaget eller matkällaren.

Kristdemokraterna vill därför sänka införselkvoterna på alkohol. Parallellt med detta vill vi också höja minimiskatterna på alkohol i hela Europa, för att det inte ska vara så stor prisskillnad mellan olika EU-länder. Med sådana åtgärder skulle även miljöeffekterna bli positiva, genom att fler skulle välja att köpa sin alkohol på hemmaplan. De svenska bryggerierna skulle då inte behöva köra lastbilslaster över gränserna, som sedan transporteras hem i släpkärror.

Kristdemokraterna vill också införa ett fritt europeiskt vårdval. Får man inte den vård man har rätt till hemmavid ska man ha rätt att få den i ett annat EU-land.

Kristdemokraterna vill även införa ett tydligt system för livsmedelsmärkning. Man ska som konsument kunna se var en produkt kommer ifrån, inte minst när det gäller fisk, och om en produkt är framställd genom genmanipulation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar