tisdag 19 maj 2009

Alkovåldet fick mig att missa straffspark mot Ravelli!

Ja, det var alltså rundabordssamtalet på IOGT-NTO:s anrika lokal Sveasalen, med temat "Minska alkovåldet - för barnens skull", där jag var samtalsledare. Deltog i samtalet gjorde en lång rad personer: förutom arrangörerna Gunilla Nilsson och Carina Eriksson från IOGT-NTO:s Juniorförbund medverkade närpolischef, socialchef, fältare, drogsamordnare (missvisande titel, eller hur!), alkoholpolsköterska, hälsocentralschef, SPIK:are och den lokala nykterhetsrörelsen.

Det blev ett intressant och belysande samtal kring situationen för de 385.000 barn som lever i miljöer med missbruk och riskbruk. Statistiskt nedbrutet till Vimmerby-nivå motsvarar det att 700 barn i kommunen lever under sådana utsatta förhållanden. Samtalet rörde sig kring vad de olika myndigheterna gör för att hitta barnen och hjälpa dem, men också det förebyggande arbetet för att stärka ungdomar att inte börja dricka.

Tidsmässigt överlappade rundabordssamtalet en spännande fotbollsfest och kommunkamp, som gick av stapeln på Gullemon i Gullringen.

Två tjejer Matilda och Jessica (tror jag) har blivit inspirerade av Korskyrkans arbete med att förbättra situationen för romerna i Alesd i Rumänien. Vi har varit med och byggt upp en förskola och nu senast en skola för romska barn, i samarbete med en lokal församling. Flera av Vimmerbys skolor har hjälpt till att samla in pengar till arbetet.

Flickorna har varit med vid några besök i Alesd och ville göra något. Och arrangerar en helt otrolig fotbollsfest, med kommunkamp mellan Kinda och Vimmerby kommuner. De har fått Rimforsa och Kisa-lagen att gå samman för att möta Gullringen- och Vimmerbylagen i en turnering som omfattade både barn-, junior och A-lag. Alla ställde upp gratis och vartenda öre gick till Alesd.

Som om inte det räckte, så lyckades de med bedriften att få Thomas Ravelli att komma till Gullemon, för att låta folk lägga straffsparkar. De båda kommunernas KS-presidier fick tävla inbördes och sedan släpptes allmänheten loss. Tio kronor per spark - och tjugo extra om inte bollen gick in!

Men när jag kom till Gullemon, efter rundabordssamtalet, så var straffsparksläggandet redan avklarat. Jag hann ändå se en skymt av Thomas Ravelli (som växte upp här i Vimmerby, ett kvarter ifrån där jag bor) innan han lämnade Gullemon.

Men utan alkovåldet hade jag gladeligen lagt 30 kronor på ett försök, eftersom jag vet att det går till gott ändamål! Jag har själv varit i Alesd och sett den misär romerna bor i. Jag har också sett barnens lycka och stolthet över att få gå i den fina skolan, hur deras självkänsla växer och hur de får en chans att bryta sitt folks ständiga utanförskap.

Jag blir varm om hjärtat vid tanken på alla goda människor som satsade tid, pengar och engagemang på denna kväll, som inbringade över 20.000 kronor till de romska barnen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar