onsdag 27 maj 2009

Östersjön kan räddas - goda exempel i Bergkvara

Tillsammans med Marie Jansson, gruppledare för Kristdemokraterna i Torsås, fick jag information om Utgrundens vindkraftverk.

För mig är frågan om Östersjön en av de viktigaste framtidsfrågorna för EU. Stora delar av Östersjöns bottnar har ödelagts på grund av övergödning. Många av fiskarnas lekplatser har försvunnit. Därför är det oerhört glädjande att se att livet kan återvända. Dessa erfarenheter måste spridas, både inom Sverige men också till övriga länder runt vårt känsliga bräckvattenhav. Detta måste vara en gemensam angelägenhet i Europasamarbetet.

Den slutsatsen drar jag efter mitt möte med representanter för Kustmiljögruppen på Torsås Vindkraft Expo i Bergkvara på tisdagen.

Kustmiljögruppen har visat att man, med relativt enkla medel kombinerat med stort engagemang och uthållighet, kan åstadkomma avgörande förändringar i bottenmiljöerna. Nu börjar dyn försvinna i vikarna och abborrarna har hittat tillbaka till lekplatserna.

Men det räcker inte att vi i Sverige arbetar med att minska kväve- och fosforutsläpp från jordbruken. Vi kan anlägga hur många våtmarker och kvävefällor som helst. För att rädda Östersjön behöver alla de 84 miljoner människor som bor runt Östersjön hjälpas åt.

Vindkraftverken på Utgrunden är en viktig markering av vårt behov att ersätta de fossila bränslena, för att komma tillrätta med växthuseffekten som hotar vår planet. Vi behöver helt få bort koldioxidutsläppen till år 2050 om inte vår kust ska begravas under flera meter med vatten, från smältande isar vid Nordpolen.

Jag vill vara med och förvalta vår jord och vårt hav för att skapa en tryggare framtid för våra barn och barnbarn. Det är en viktig drivkraft för mig, som kandidat för Kristdemokraterna till Europaparlamentet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar