tisdag 2 mars 2010

Vårda Hälsovalsöverenskommelsen!

Inför dagens landstingsfullmäktige ställde jag en interpellation om tidsplan för införandet av Hälsoval Kalmar. Efter beslutet i landstingsstyrelsen den 18 december har det varit oroväckande tyst om hur planeringen för fortsättningen ska gå tillväga.

Det är knappast någon överdrift att den rödgröna majoriteten inte är särskilt förtjust över att behöva genomföra reformen. Tvärtom har de under hela processen gjort allt för att fördröja och förhala förloppet. Trots den sjupartiöverenskommelse som gjort. Trots att vi från allianspartierna avstått från egna yrkanden och kompromissat för att nå fram till en modell som ska ha förutsättningar att hålla över tid.

När man igår eftermiddag fick del av Ann Hellenborgs (MP) svar på min interpellation ökade oron. Ingen som helst tidsplan angavs, bara att hälsovalet träder i kraft när den första vårdgivaren blivit godkänd och börjar sitt arbete enligt det nya regelverket.

Inget om tid för ansökningsförfarande.
Inget om tid för ackreditering av vårdgivare.
Inget om när den 17000 olistade ska erbjudas listning.
Inget om när övriga länsinvånare ska erbjudas omlistning.
Inget om när officiellt startdatum planeras.

Bara ett diffust, obestämbart glidande.

Detta är ett förakt mot medborgarnas lagstadgade rätt till valmöjlighet mellan vårdgivare med likvärdiga villkor.
Ett förakt mot riksdagens beslut om obligatoriskt införande av vårdval.
Ett förakt mot landstingsstyrelsens beslut.

Ann Hellenborgs svar var lyckligtvis en aning mer upplysande. Åtminstone ska det redovisas en tidsplan för landstingsstyrelsens arbetsutskott.

Det är nog säkrast att majoriteten gör det. I morgon.

För som Christer Jonsson (C) uttryckte det: "Drittla inte med överenskommelsen, för då ska ni upptäcka att ni inte har någon överenskommelse!"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar