tisdag 2 mars 2010

Öppning för provtagning vid närmaste vårdcentral

För personer som behöver ta blodprov som ordinerats av en slutenvårdsspecialist är det möjligt att göra det i primärvården. Tyvärr är det många som nekats provtagning på den mottagning som passat personen i fråga bäst.

Skälet har varit att sjukhuskliniken betalar blodprovet, men ger ingen ersättning för personalkostnader.

Jag ställde en fråga till Ann Hellenborg (MP) i samband med dagens landstingsfullmäktige, vad hon tänkte göra för att sprida informationen om att alla patienter skulle vara välkomna att ta sina prover där det passar.

I sitt svar lovade Ann Hellenborg att undersöka möjligheten att lägga in ersättning även för personalkostnaden i clearingen mellan landstingets olika enheter, för att på så vis förbättra servicen för patienten.

Jag ser fram emot detta och kommer att följa frågan med intresse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar