söndag 21 mars 2010

Sänk inte ambitionen inom barnhälsovården!

I Sverige har vi byggt upp en barnhälsovård i världsklass, med regelbundna undersökningar, vaccinationer och kontroller, för att förebygga sjukdom och tidigt upptäcka avvikelser, för att om möjligt kunna hejda ett förlopp eller åtminstone mildra dess verkningar.

Att barnhälsovården är framgångsrik visar sig bland annat i att vi i vårt land har bland världens lägsta siffror när det gäller barnadödlighet.

I Landstinget i Kalmar län förbereds en ny uppdragsbeskrivning vad gäller ledningen för barnhälsovården. Hittills har det funnits en halvtids barnhälsovårdsöverläkare och en halvtids vårdutvecklare för barnhälsovården för norra och en halvtid av vardera funktionen för södra länet.

I det förslag som behandlades i förvaltningsrådet i veckan som gick var förslaget att det framdeles ska vara en heltidstjänst för vardera uppdraget. Det tror jag kan vara bra och skapa större samstämmighet i hela länet och därmed också en likställighet för barnen och deras föräldrar, oavsett var man bor i länet.

Det jag inte gillar i förslaget är att man tänker rekrytera en allmänläkarspecialist till tjänsten som barnhälsovårdsöverläkare.

Jag har stor respekt för allmänläkarnas kompetens och bredden i deras kunnande. De är utbildade för att vara lika förmögna att känna igen och behandla eller remittera vidare alla åldersgrupper av befolkningen, vare sig det är ett barn, en ungdom, någon mitt i livet eller en åldring.

Allmänläkare är fullt kompetenta att sköta läkarundersökningarna inom barnhälsovården. Men så fort det finns minsta misstanke om avvikelse från det normala, då är det remiss till barnspecialist som gäller. Då räcker det inte att allmänläkaren har upp till sex månaders praktik på barnklinik under sin utbildning. Då behövs pediatrikerns fulla kompetens, grundad under omkring fem års specialistutbildning och med all den kunskap specialisten tillägnat sig under ett yrkesliv, då man enbart ägnat sig åt barns sjukdomspanorama.

Därför anser jag att den rödgröna majoriteten begår ett allvarligt misstag om man inte ställer krav på att den som ska leda arbetet inom barnhälsovården har hög specialistkompetens inom området. Självklart ska det vara någon med djup kunskap om barns utveckling, deras sjukdomar och deras psykosociala behov, någon som har barn som sitt största intresse och som fokus för sitt professionella kunnande!

Förvaltningsrådet har haft MBL-information i ärendet. Om en månad behandlas ärendet enligt MBL § 11. Det är min innerliga förhoppning att man till dess ändrar kravprofilen på den tilltänkte BHV-överläkaren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar