onsdag 3 mars 2010

Vänsterexperimentet binder kvinnorna vid skurhinken

Dagens stora snackis är sosse-hyckleriet kring RUT-avdraget, som man vill avskaffa. Retoriken har varit tuff. Man kallar skatteavdraget för hushållsnära tjänsterna för pig-avdrag, för att signalera att de som utnyttjar avdraget är överklassmänniskor som utnyttjar billig kvinnlig arbetskraft.

Men en sådan verklighetsbild visar sig vara ganska skev, när man tittar närmare på effekterna av RUT-avdraget. I själva verket har det i hög grad utnyttjats av många äldre, som fått avlastning i ett hushållsarbete som blivit för tungt och som hemtjänsten inte täcker. Det är också ett stort antal barnfamiljer som använt möjligheten. Där har de förvärvsarbetande föräldrarna tack vare städhjälpen kunnat ägna sin fritid åt barnen istället för åt skurhinkarna.

Om nu olyckan skulle vara framme och vänstergänget skulle vinna valet i höst, så har de lovat att ta bort skattesubventionen. Då kommer flera tusen arbetstillfällen försvinna och hushållsarbetet måste utföras på annat sätt. Antingen genom att familjerna städar själva igen, som förr. I realiteten kommer det i stor utsträckning bli kvinnor som binds till skurhinkarna igen och förlorar en viktig del av sin fritid. Alternativet är att idag vita tjänster blir svarta.

Ingetdera alternativet är acceptabelt i mina ögon.

Än mer oacceptabelt tycker jag det är att en rad socialdemokratiska topp-personligheter nu visar sig ha använt RUT-avdraget, även om partiet utåt har avfärdat det som något förkastligt. Göran Persson (S), Leif Pagrotsky (S) och Ylva Johansson (S) hör till den gruppen. Dubbelmoral!
Det är inte lätt att i alla stycken leva som man lär, men det är nödvändigt för trovärdigheten!

Vad jag inte kan begripa är varför det skulle vara bättre att tillåta skattesubventioner för typiskt manliga arbetsuppgifter, som renovering, ombygge och tillbygge (ROT), men inte för traditionellt kvinnliga sysslor som städning och fönsterputsning?

Är man inte medveten om att de som får betala för ett avskaffat RUT-avdrag i första hand är kvinnorna? Småbarnsmammorna, som fått lite avlastning, och de åldrande kvinnorna, som så väl hade behövt slippa slitet med städningen.

Är det så illa att vänstergänget är så fast i de patriarkala strukturerna att de inte ens ser inkonsekvensen i sitt eget resonemang?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar