onsdag 3 mars 2010

En bra dag på jobbet

Efter åtta timmar i Stallet på Gränsö, med bedårande läge vid viken mitt emot Västervik, kan jag konstatera att det på det stora hela var en bra dag på jobbet.

Det var inte många tillfällen att titta ut på den vackra utsikten, med tanke på det idoga debatterande som pågick inne i Stallet. Och promenaderna över gården upp till restaurangen i slottsbyggnaden blev kortare än vad solskenet egentligen inbjöd till, på grund av kyla, blåst och livsfarligt, isigt underlag.

Det som tilldrog sig i Stallet var landstingsfullmäktige, där jag (såklart!) tycker att vi i allianspartierna vann debatterna.

Redan i början kom ett välkommet besked, efter en interpellation från kristdemokraten Anders Andersson, Järnforsen. Frågan gällde den nära sjukvården i Virserum och varför man flyttat barnavårdscentralen till Hultsfred. Ingen miljökonsekvensbeskrivning hade gjorts för vad förändringen betydde i ökat resande.

Det viktigaste beskedet från majoriteten var dock att man nu ska söka lämpliga lokaler i Virserum för att kunna öppna BVC där igen! En härlig seger, som jag känner mig delaktig i, efter mina samtal med samhällsföreningen.

Miljöplanen, som behandlades efter återremiss, hade inte förändrats med ett kommatecken. Allianspartierna påtalade att den saknar nulägesbeskrivning, vilket gör dess mål, beskrivna i procenttal, till rent nonsens. Dessutom debatterades en rad oklara detaljer, som varför det inte står ett ord om att förebygga lustgasanvändning med andra anestesimetoder och på så sätt helt komma ifrån de miljöfarliga kemiska utsläppen.

Det jag tycker är mest upprörande är den självgodhet som majoriteten visar, när de inte använde återremisstiden till att lyssna in alliansens förbättringsförslag, för att göra miljöplanen till en gemensam produkt, som alla kan känna stolthet över. Istället forcerar de igenom den, som ett ofullgånget foster.

Det känns som att min interpellation om tidsplan för införandet av Hälsoval Kalmar gav majoriteten anledning att ompröva det oengagerade glidande som man först hade tänkt sig. I det skriftliga svar jag fick på måndagen fanns inte ens en antydan om att någon tidsplan var på gång. Efter att vi från alliansen påtalat att majoriteten borde vara mer angelägna om att vårda en sjupartiöverenskommelse och att landstingsstyrelsens beslut om tidsplan gäller, så kom slutligen ett löfte om att en tidsplan ska redovisas i landstingsstyrelsens arbetsutskott.

Ett sådant möte hålls idag, onsdag. Jag hoppas vi får tidsplanen idag.

Min fråga om möjlighet till provtagning på närmaste vårdcentral fick ju också ett positivt bemötande, vilket har redovisat i ett tidigare blogginlägg.

Så det finns skäl till att tycka att tisdagen var en bra dag på jobbet.

Men den hade blivit ännu bättre om vi hade haft majoritet i landstinget. Då hade exempelvis miljöplanen förhoppningsvis sluppit de skavanker den nu får dras med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar