fredag 26 mars 2010

Kompetensen sitter inte i läkarrocken!

När jag satte på morgonekot för en timme sedan, hörde jag min lärare i u-landsobstetrik från tropikmedicinkursen, professor Staffan Bergström, förkunna "dagens nyhet", att sjuksköterskor kan utföra kejsarsnitt precis lika framgångsrikt som läkare.

Det handlade i det här fallet om en doktorsavhandling, där man utvärderat den av nöd och läkarbrist uppkomna situationen i Mocambique, där man givit sjuksköterskor i landsbygdsdistrikt tre års utbildning i kirurgi. Att Staffan Bergström anlitats som handledare för dr Ribeiras avhandling är naturligt, eftersom Staffan arbetat i Mocambique ett antal år och väl känner till förhållandena.

Doktorsavhandlingen visar att det inte går att utröna någon som helst skillnad i resultat eller kvalitet mellan de kejsarsnitt som utförts av läkare eller dessa specialutbildade sjuksköterskor. För ett fattigt land som Mocambique är detta alltså en god investering, dels därför att sjuksköterskor har lägre löner och är billigare i drift.

Nu ska det poängteras att barnafödandet i Mocambique ligger på en helt annan nivå än i Sverige. Staffan Bergström sa i reportaget att de sjuksköterskor som ingick i studien hade gjort omkring 10.000 kejsarsnitt var, medan den mest erfarne operatören i Sverige inte kommer upp i 5.000.

Slutsatsen torde vara det chockerande konstaterandet att kompetensen inte sitter i läkarrocken utan i utbildning och erfarenhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar