onsdag 31 mars 2010

Dags att riva upp etableringsstoppet för familjecentraler!

Det är många föräldrar som känner sig osäkra i sitt föräldraskap. Är de här prickarna något farligt? Vad ska barnet äta, nu när det fått sin första tand? Hur hanterar jag barnets gränstestningar? Hur lär jag barnet lösa konflikter?

Folkhälsoinstitutets förre generaldirektör uttryckte vid ett besök här i Kalmar län att den enskilt viktigaste åtgärden för att på lång sikt förbättra folkhälsan, är stöd till föräldrarna.

Familjecentraler är ett sådant stöd, där landstingspersonal från mödra- och barnhälsovård arbetar sida vid sida med kommunanställda förskolelärare vid öppna förskolan och socialsekreterare. Familjecentralen blir en naturlig mötesplats, dit föräldrarna kommer för att träffa andra familjer.

Under samvaron på öppna förskolan kan man se hur andra föräldrar hanterar olika situationer, som kan fungera som förebilder i ens eget föräldraskap. Lyhörd personal kan tidigt fånga upp föräldrarnas osäkerhet och eventuella problem och hjälpa dem till rätta.

Under förra mandatperioden medverkade jag till att skriva in i landstingsplanen att etablera familjecentraler i samverkan med var och en av kommunerna. Den nuvarande majoriteten fortsatte arbetet fram till i somras, då man gjorde en "inbromsning" med anledning av det ekonomiska läget.

Majoriteten har dock agerat minst sagt veligt. Vid landstingsfullmäktige i början av mars sa landstingsrådet Ann Hellenborg (MP) från talarstolen att det skulle gå att öppna BVC i Virserum igen. Några veckor senare kunde man läsa i tidningen att landstingsmajoriteten vid ett besök där backat från löftet.

Ett mail gick i slutet av februari ut från primärvårdsledningen till basenhetscheferna i primärvården, med det glada beskedet att den politiska ledningen hade upphävt inbromsningen angående fortsatt etablering av familjecentraler. Cheferna uppmanades att återuppta samtalen med sina respektive kommuner.

Någon vecka senare fick Allianspartierna ett mail från samma avsändare, med beskedet att primärvårdsledningen inte har något uppdrag att arbeta med frågan.

Vad håller majoriteten på med, när man sprider så motstridiga besked omkring sig? Det sprider inte bara osäkerhet. Vad värre är: Veligheten sprider löje över landstingsledningen.

För att komma tillrätta med situationen och på ett tydligt sätt peka ut färdriktningen, lämnade därför Allianspartierna in en skrivelse vid dagens landstingsstyrelse. Vårt förslag är att låta landstingsfullmäktige besluta att riva upp etableringsstoppet för familjecentraler.

Nu återstår det att se om landstingsmajoriteten kan bestämma sig för vad de verkligen vill angående familjecentralerna.

Från Kristdemokraternas och Allianspartiernas sida är saken klar - vi vill att föräldrar och barn i hela länet får tillgång till familjecentral i sin hemkommun, oavsett var man bor.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Släpp familjerna loss det är vår!
Familjecentraler är fel.

Gudrun sa...

Tja, jag vet inte riktigt vad du FVHC menar. Enligt min mening kan familjecentralerna stötta familjerna till större trygghet och frihet.

Skicka en kommentar