fredag 12 mars 2010

Kristdemokraterna mest jämställda i Kalmar län

Den som inbillar sig att de röd-gröna partierna skulle vara de mest jämställda, styrs av den förutfattade meningen att den som ropar högst också skulle vara bäst i praktiken.

I själva verket är det precis tvärtom, enligt den genomgång som miljöpartisten Git Franzén Ekström gjort inom ramen för mastersprogrammet i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet.

I hennes undersökning, som omfattar mer än 300 maktuppdrag i Kalmar län, är det Kristdemokraterna som har störst andel kvinnor. Kristdemokraterna ligger på över 40 procent. Socialdemokraterna har 26 procent kvinnor. Absolut sämst är hennes eget parti, Miljöpartiet.

Vid mitt första landstingsfullmäktige som landstingsråd i november förra året, försökte miljöpartisten Ann Hellenborg göra sig rolig. Hon ville erbjuda mig en kurs i feministiskt självförsvar. "Det kan du behöva bland alla gubbar i alliansen", var hennes motivering.

Efter Gits klargörande redovisning, så tror jag både Ann och övriga kvinnor i miljöpartiet har större skäl än jag att gå en sådan kurs. Hos dem finns ojämställdheten inom det egna partiet - det gör det inte hos Kristdemokraterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar