torsdag 1 april 2010

Utsatta barn och ungdomar i centrum

Barn i olika sorters utsatthet står i fokus i flera av Alliansregeringens satsningar i vårbudgeten.

Höjt flerbarnstillägg kommer att göra stor skillnad för många barn som lever i familjer med knappa eller obefintliga marginaler. 50 kronor per månad för andra barnet, 100 kr för tredje, 150 för fjärde och 200 kr för femte barnet och barnen därefter gör märkbar skillnad i plånboken, redan från halvårsskiftet.

Vid kommunfullmäktige i måndags diskuterades barnfattigdom och hur det påverkar barnen att inte kunna följa med på aktiviteter som andra barn är med på, att inte kunna berätta om familjens semesterresor eller kunna visa upp nya kläder osv.

Flerbarnstillägget kan på ett konkret sätt bidra till en förbättring för många barn i ekonomisk utsatthet.

Allianspartiernas satsning riktar också in sig på att skapa meningsfull sysselsättning för ungdomar under sommarlovet:

Sommarskola som ger möjlighet att läsa upp betyg, för att komma vidare i utbildningssystemet och därmed förbättra möjligheterna till jobb och egen försörjning på lång sikt.

Sommarjobb, som ger en egenhändigt förtjänad slant att disponera. Samtidigt ger sommarjobben träning inför ett framtida arbetsliv, med allt vad det innebär i att passa tider och förhållningssätt gentemot medarbetare och kunder.

Med dessa väl utmejslade satsningar har Alliansregeringen visat på lyhördhet gentemot de behov som finns bland utsatta grupper, då särskilt behovet att minska unga människors utsatthet.

http://aftonbladet.se/nyheter/article6875129.ab
http://www.dn.se/nyheter/valet2010/alliansen-satsar-pa-barn-och-unga-1.1071159

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar