torsdag 19 november 2009

Usel tillgänglighet ger bättre kommunikationer?

I Dagens Samhälle redovisas idag en kartbild som bekräftar det vi som bor i norra delarna av Kalmar län har vetat länge. Vi hör till de områden som har allra sämst förbindelser med omvärlden i hela södra Sverige.

Det är Rikstrafiken som har skapat modellen, som utifrån ett antal kriterier visar ett sammanlagt värde för respektive kommun. Ju mörkare röd färg på kartbilden, desto sämre är tillgängligheten.

De områden som skiljer sig från den grå massan i södra Sverige är stora delar av Kalmar län. Mörkast färg har norra Öland, Högsby, Oskarshamn, Hultsfred och Vimmerby kommuner.

Kartan ska användas av Rikstrafiken, som underlag för att fördela stöd och upphandla trafik. I artikeln uttalar sig Bosse Andersson på Rikstrafiken. Han säger att de flyttar insatser från delar av landet som har relativt bra kommunikationer, som i Mälardalen och Västra Götaland, till glesbygder där tillgängligheten är sämst.

Jag hoppas att vi i de drabbade delarna av Kalmar län kommer att se konkreta resultat av den principen!

Kriterierna är följande:
Till Stockholm - resa öer dagen med uppehåll minst sex timmar, restid högst fem timmar.
Från Stockholm - resa över dagen med uppehåll minst fyra timmar, restid högst fem timmar.
Till utrikesresor, möjlighet att nå större flygplats med internationell trafik och flygavgång 08.30, avresa tidigast 04.00.
Till kultur, service och speciella inköp, resa över dagen till större stad (ej flyg), uppehåll minst fyra timmar, restid högst fem timmar.
Till universitetssjukhus, kunna resa över dagen och vara där 12.00-16.00, restid högst fyra timmar.
Till universitet och högskolor, möjligt veckopendla till fem högskoleorter, restid max fem timmar.
Till grannlänen, möjligt att nå huvudorter i två kommuner med minst 50.000 invånare, restid högst fyra timmar (ej flyg).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar