tisdag 10 november 2009

Jag vill trygga röntgen i Vimmerby på lång sikt!

Det pratas i landstingets korridorer, att när den nuvarande röntgenapparaten i Vimmerby inte längre går att använda, så kommer det inte att köpas in någon ny. Utan långsiktig planering innebär det att röntgen i Vimmerby är direkt hotad. Därför kräver jag en försäkran från landstingsrådet Lena Segerberg (S), om att röntgen kommer att finnas kvar i Vimmerby på lång sikt.

Röntgen i Vimmerby är viktig, främst för befolkningen i norra Kalmar läns inland, genom att man med kort resväg kan få sin undersökning utförd med mycket korta väntetider. Mottagningen tar också emot akuta undersökningar, t ex vid misstänkt lunginflammation eller fraktur. På så sätt besparas många patienter resor till Västervik varje dag. Samtidigt avlastar Vimmerby-mottagningen röntgenkliniken i Västervik och bidrar på så sätt till god tillgänglighet och korta köer även där.

Efter ett möte på måndagen med Anders Wennerberg, klinikchef för radiologen i Västervik-Vimmerby, förstärktes min oro. Röntgenapparaten i Vimmerby är så gammal att det inte finns reservdelar att få tag på, men en tekniker tillverkar vid behov egna reservdelar. Dessvärre går denne tekniker i pension inom kort. Vad händer då, nästa gång som apparaten går sönder?

Röntgenchefen vill därför flytta en äldre datortomograf till Vimmerby, för att långsiktigt trygga röntgenverksamheten där. Detta förutsätter att utrustningen ersätts med en ny datortomograf i Västervik. På så sätt kan man långsiktigt trygga en hög och likvärdig service till befolkningen både i kuststäderna och i inlandet. Jag vill samtidigt uttrycka min uppskattning för denna lösning.

Det vore önskvärt att man, när landstingets sossestyrda majoritet planerar för framtidens radiologi-investeringar, tar Anders Wennerbergs långsiktigt strategiska tankar i beaktande. Jag vill göra vad jag kan för att bibehålla den trygghet och service som röntgen i Vimmerby innebär.

Min fråga är därför till Lena Segerberg: Är du beredd att garantera att röntgen i Vimmerby får vara kvar på lång sikt?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar