lördag 14 november 2009

Barnets rätt till båda föräldrarna har segrat!

Äntligen har Tobias Billström (M) insett att FN:s konvention om barnets rättigheter förpliktigar till praktisk handling, om vi i Sverige ska vara det föredöme som vi så gärna vill.

Efter intensiva påtryckningar från Kristdemokraterna har migrationsministern nu gett med sig och låter barnets rättmätiga behov av att få vara tillsammans med båda sina föräldrar väga tyngre än försörjningskravet. Regeln innebär att en invandrare som vill ta hit en eller flera anhöriga måste visa att han eller hon har tillräckliga inkomster för att kunna försörja sin familj och tillräckligt stor bostad.

Om regeln hade genomförts fullt ut hade den kunnat hindra familjer från att återförenas under flera år. Tack vare påtryckningar från kristdemokrater och folkpartister undantas nu återförening med barn.

Barnets rätt till båda sina föräldrar har segrat!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar