söndag 1 november 2009

Slamkrypare om mödrahälsovården?

Vad vill egentligen landstingsmajoriteten med mödrahälsovården? Finns det en dold agenda som säger att man vill centralisera den till de tre sjukhusen?

Ja, man kan undra. Så sent som i slutet av augusti skrev man det i klartext i utkastet till regelverk för Hälsoval Kalmar län. Samtidigt kom information om att man skulle dra resurser från MVC (mödravårdscentralen) i Högsby, Emmaboda och Torsås till Kalmar. Det väckte oro om tillräckligt mycket resurs skulle finnas kvar för att klara av basuppdraget, med gynhälsokontroller, mödrahälsovård, ungdomsmottagning och förhoppningsvis även familjecentraler.

Jag skrev en interpellation för att få klarhet i detta i samband med landstingsfullmäktige i september. Landstingsrådet Lena Segerberg (S) svarade att landstingets uppdrag är att erbjuda MVC i varje kommun och att det uppdraget ligger fast.

Trots detta upplever personalen i Högsby oro. Uppenbarligen har inte majoriteten lyckats förmedla något tydligt besked om hur uppdraget ska lösas i varje kommun. Personalen är orolig över att de planer som tidigare funnits i tryck mal vidare och att majoriteten medvetet döljer detta under en formulering som lika gärna kan innebära att mödrahälsovården i Högsby dras in och att man istället tänker skicka dit personal från sjukhuset mer eller mindre sporadiskt.

Är det som personalen befarar, att formuleringen "MVC ska erbjudas" i själva verket är en slamkrypare? I så fall finns det skäl att skärpa och förtydliga formuleringen med både hängslen och livrem. Befolkningen och personalen måste känna trygghet om att den förebyggande vården finns nära.

Det är en väl beforskad sanning att de socioekonomiskt svagaste grupperna har sämre hälsa än andra grupper. Till exempel är det vanligare med övervikt och rökning. Dessa båda faktorer innebär högre risker vid graviditet. Det är alltså dessa som är i störst behov av den förebyggande hälsovården under graviditet.

Om inte mödrahälsovården finns lätt tillgänglig och på nära håll ökar alltså risken att det är de socioekonomisk redan utsatta som först faller ur systemet. Den risken får vi inte ta! Jag hoppas att den röd-gröna majoriteten instämmer i det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar