onsdag 4 november 2009

"Dåliga rutiner" när friska foster aborterats

Den stora nyhet som återkommit i radions Eko-sändningar under det senaste dygnet är att det vid ett antal tillfällen inträffat att ultraljudsundersökningar feltolkats som att fostret varit dött. Mamman har fått med sig abortpiller eller blivit skrapad för att ta bort det döda fostret. Först i efterhand har man upptäckt att fostret faktiskt levde, men då var det för sent.

Detta måste ha varit en fruktansvärd upptäckt för de föräldrar som på så vis miste ett väntat barn. Förmodligen var det lika fruktansvärt för personalen, som upptäckt att man genom en olycklig feldiagnos förorsakat att ett spirande liv avslutats. Särskilt som riktlinjerna säger att man alltid ska genomföra en ny ultraljudsundersökning vid misstänkt fosterdöd, eftersom det kan vara lätt att ta miste.

Det finns alltså rutiner för att förhindra felaktiga aborter av friska foster.

Men hur är det med rutinerna för att förhindra att oönskade graviditeter uppkommer, som i sin tur ofta leder till aborter?

Tar alla män och kvinnor (unga som äldre) ansvar för sin sexualitet och skyddar sig och sin partner? Tar samhället ansvar genom att undervisa och göra preventivmedelsrådgivning lätt tillgänglig för ungdomar som lever här och nu och inte är beredda att vänta? Finns rådgivning och stöd till den oplanerat gravida kvinnan och mannen för att fatta beslut om huruvida man kan ta emot barnet, fast det inte var planerat, så att inte abort blir en oreflekterad rutinlösning?

I Kalmar län har vi konstaterat att både sexuellt överförda sjukdomar som klamydia och tonårsaborter har ökat kraftigt på senare år. Allianspartierna i landstinget ser ett direkt samband till de långa väntetiderna till flera av länets ungdomsmottagningar. Därför anslår vi i vårt budgetförslag 1,5 miljoner kronor till att förbättra tillgängligheten.

I dag får vi se om den röd-gröna majoriteten är beredda att göra en konkret insats för att minska spridningen av klamydia och det ökade antalet aborter!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar