tisdag 3 november 2009

De svagaste grupperna prioriteras i Alliansens budget

När vi i Allians för Landstinget i Kalmar län lägger vårt budgetförslag omfördelar vi pengar från bland annat datorinköp till de svagaste grupperna i samhället.


Presskonferens i Västervik: Caroline och Ulrik intervjuar Henrik, Pierre, Christer och mig. Samordnaren Johan tog kortet.


Under de senaste två veckorna har Allianspartierna i landstinget arbetat intensivt med budget för 2010 och plan för 2011-12, efter att den rödgröna majoriteten presenterade sitt förslag.

Vi konstaterade snabbt att majoritetens satsningar fanns inom områden där Allianspartierna i flera års tid pekat på behov och anslagit medel, utan att då få gehör från majoriteten. Men nu passar det tydligen. En ny, stor satsning gör dock majoriteten - på att byta ut 1000 datorer!

Allianspartierna gör en omfördelning, när vi lägger vårt budgetalternativ på landstingsstyrelsen imorgon. Datorerna får bytas ut i långsammare takt. Istället lägger vi fokus på de svagaste grupperna:


  • 7,2 miljoner kronor för att återställa patientavgifterna och egenavgifterna för handikapphjälpmedel till nivån före den 1 augusti i år. Höjningen gjorde Landstinget i Kalmar län till ett av de dyraste landstingen i riket att vara sjuk eller funktionshindrad i.
  • 1,2 miljoner kronor för förebyggande hembesök till personer över 80 år.
  • 500.000 kronor till extern rehabilitering för personer med funktionshinder. Det innebär en fördubbling av dagens blygsamma anslag.
  • 1 miljon kronor till länscentrum för vård av personer med kronisk smärta.
  • 500.000 kronor till förebyggande arbete och tidig upptäckt av familjer som behöver stöd, genom att fler familjecentraler kommer till stånd.
  • 1,5 miljoner kronor till ungdomsmottagningarna, för att förbättra tillgängligheten och på så vis bidra till att minska det kraftigt ökande antalet tonårsaborter och spridningen av sexuellt överförda sjukdomar.

Finansieringen sker genom att minska anslaget för datorinköp, att använda olika medel som finns anslagna, men som redan står klart att de inte kommer att användas, samt att återgå till fri barnsjukvård upp till 16 år. Våra satsningar är alltså finansierade fullt ut.

Samma gäng igen, men nu med mig bakom kameran och Johan vid bordet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar