torsdag 12 november 2009

Avspänd partiledare lyssnar på verklighetens folk

På onsdagen samlades kristdemokratiska ledare från kommuner och landsting runt om i landet i Stockholm. Dagen var späckad, med information från sakkunniga om vad som händer på departementen. Det var många områden som berör kommun- och landstingssektorn, som avhandlades.

Höjdpunkten var ändå när partiledaren själv, socialminister Göran Hägglund, intog scenen. På sitt avväpnande avslappnade sätt hoppade han upp och satte sig på ett bord och samtalade med sina ledande företrädare om hur vi kan anknyta till människors vardag, deras frågor och problem. Hur blir vi relevanta för människor?

Som kristdemokrater ska vi stå på medborgarens sida, inte uppträda som systemets försvarare.
Vår människosyn säger att vi alla är olika, men lika mycket värda. Människor ska få möjlighet att själva fatta beslut och ta ansvar för det som rör dem själva, men ska få stöd av samhället när det behövs.

Familjerna är de som själva bäst kan avgöra vad som passar dem och deras behov bäst. Därför har Alliansregeringen tagit fram en palett av valmöjligheter inom familjepolitiken: Barnomsorgspeng, vårdnadsbidrag, jämställdhetsbonus och förstärkt förskola. Lagen om valfrihetssystem (LOV) är ett annat sätt att stärka självbestämmandet, kanske främst bland äldre.

Efter en timmes öppenhjärtigt samspråk hoppade Göran ned från bordet och skyndade vidare till nya möten. Men debatten om verklighetens folk har bara börjat. Nu jobbar vi vidare med att ge människor rätt att tänka själva, ta ansvar och leva sina liv utifrån sina egna beslut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar