tisdag 17 november 2009

Jämställdhet inom politiken - misslyckat projekt för de rödgröna!

Kristdemokraterna är bättre än både socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet på att tillsätta kvinnor på tunga politiska uppdrag.

Det är nu bevisat, genom en undersökning som Git Franzén har gjort i samband med sin rapport inom ramen för masterprogrammet. På måndagen intervjuade hon mig, som en av sina informanter. Hon redovisade hur hon har undersökt hur fördelningen mellan män och kvinnor ser ut när det gäller ordförande- och vice ordförandeposter i de tolv kommunernas styrelser, nämnder och kommunala bolag i Kalmar län.

Bäst har centern lyckats, med 36 % kvinnor, tätt följt av Kristdemokraterna, där 35 % av alla presidieposter innehas av kvinnor. Folkpartiet har 33 % kvinnor i nämndsledningarna.

Omkring en tredjedel är kvinnor av alla alliansordföringar och vice - är det något att yvas över? Nja, man får nog snarare se det som en ringa begynnelse.

Men det är avsevärt bättre än det "stora" jämställdhets- och feministpartiet Vänsterpartiet. De har bara tillsatt 28 % av sina presidieuppdrag med kvinnor. Socialdemokraterna har endast 26 % kvinnor, trots deras "Varannan damernas". Snöpligast resultat uppvisar Miljöpartiet: 0 %. Inte en enda kvinna har fått förtroendet att bli ordförande eller vice ordförande!

Anmärkningsvärda uppgifter, tycker jag, med tanke på hur just dessa partier i många år tillämpat könskvotering och fört en tuff retorik om jämlikhet. I själva verket tycks det handla om att anfall är bästa försvar - att offensivt gå på gentemot andra partier så att ingen märker deras egna brister ...

Jag, för min del, vill inte kalla mig feminist. För mig är principen om alla människors unika och lika värde en självklar grund. Jag utgår från att män och kvinnor ska behandlas lika och ha lika rättigheter och möjligheter. Att den som är bäst lämpad för ett uppdrag är den som ska ha det, oavsett kön, ålder eller bakgrund.

Så har jag också upplevt att det tillämpas i mitt parti, Kristdemokraterna. Gits undersökning tyder på att ett sådant förhållningssätt ger bättre resultat än de tvångskvoteringar man ägnar sig åt längre vänsterut, åtföljt av speord om att Kristdemokraterna skulle vara sämre på jämställdhet, bara för att paritet inte kallar sig feministiskt.

I praktiken visar det sig vad orden står för. Handling är bättre än tomma ord.

1 kommentar:

Skicka en kommentar