torsdag 5 november 2009

Kris och utveckling - även för strokevården!

Under de senaste fem-sex åren har vi vant oss vid att Landstinget i Kalmar län utmärker sig med det ena goda resultatet efter det andra i en rad nationella jämförelser.

Så har det inte alltid varit. När vi i de fyra allianspartierna tog över ledningen hösten 2002 var det precis tvärtom. Kalmar län låg i bottenligan, både när det gällde ekonomi, väntetider till vård och behandling och patienternas omdömen. Vi satte därför fokus på bemötande, väntetider och ekonomi, med månatliga uppföljningar.

Det var en otrolig prestation personalen åstadkom, att, samtidigt som historiens största sparprogram genomfördes, lyckas korta köerna och fokusera ett gott bemötande av patienterna. Vi kunde se hur resultaten i olika nationella jämförelser förbättrades undan för undan - till socialdemokraternas stora förtrytelse! De kunde inte acceptera att landstinget utvecklades väl under alliansledning, efter alla år i brant rutschbana under sosseledning.

Det var så illa att när personaltidningen Nerven uppmärksammade en förstaplacering för vårt landsting blev en tjänsteman verbalt rejält tilltufsad av en irriterad oppositionspolitiker, som inte tyckte att man skulle skriva om något som kunde gynna den borgerliga landstingsledningen.

Vi gläder oss över att den nuvarande majoriteten har förvaltat den goda grund som lades under förra mandatperioden. Nu tvekar man inte över att stoltsera över när landstinget är på pallplats i olika mätningar.

Men allt är inte perfekt. Öppna Jämförelser visar att det finns områden som behöver förbättras, däribland strokevården. Därför har det blivit ett nytt fokusområde, både inom professionen och politiken.

Idag har jag hospiterat på strokeenheten på Västerviks sjukhus. Det var inspirerande att se hur man tagit Öppna Jämförelser och Riks-Strokes mätningar som utgångspunkt för sitt förbättringsarbete. Man har jämfört metoder med Sundsvall-Härnösands sjukhus, som utnämnts till Årets strokeenhet, för att se hur man kan vidareutveckla de områden där Västervik uppvisat sämst resultat.


Kris är en viktig utgångspunkt och grund för utveckling. De mindre smickrande resultaten inom strokevården i Kalmar län har lett till en kraftsamling, där målet är att någon av länets strokeenheter ska utses till Årets strokeenhet år 2011.


En utmaning som heter duga! Med erfarenheterna från förra mandatperioden, så skulle jag inte bli förvånad om det fokus strokevården nu har fått, leder till både utveckling och framgång - en framgång för personalen, men framför allt för en patientgrupp som allt för lätt hamnar i skymundan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar