måndag 23 november 2009

Glättad fasad döljer inte sprickorna i skyltfönstret!

Idag offentliggjordes SKL:s Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. Återigen visar Landstinget i Kalmar län mycket goda resultat i många avseenden - läs bara pressmeddelandet på landstingets hemsida, eller den rödgröna landstingsmajoritetens hemsida, så framgår det var styrkorna ligger!

Men det finns delar som inte uppvisas med samma stolthet. Vårt landsting ligger fortfarande efter inom en rad områden.

Med tanke på majoritetens alla jubelrop om hur bra vårt landsting är, så är det närmast chockerande att se inom hur många områden det duggar tätt med röda markeringar, som står för att resultaten ligger inom den sämsta fjärdedelen av rikets landsting!

Det gäller exempelvis spädbarnsdödlighet, diabetesvård, strokevård, hjärtsjukvård, cancersjukvård och vård i livets slutskede.

Det ger skäl till självrannsakan och hårt arbete för att lyfta även dessa delar. Kalmar län ska vara ett tryggt och säkert län, både att födas, leva, vårdas och dö i!

Och det inger oro, när den styrande majoriteten försöker dölja dessa uppenbara svagheter bakom en glättad fasad, där man blundar för sprickorna i skyltfönstret.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar