onsdag 4 november 2009

Ann Hellenborg (MP) och familjecentralerna

Vid dagens möte med landstingsstyrelsen var det tydligt att miljöpartiets landstingsråd Ann Hellenborg ville markera vikten av förebyggande folkhälsoarbete. Hon, liksom jag, har ett särskilt ansvar för primärvård och folkhälsa, med den skillnaden att hon arbetar med majoriteten och jag i opposition.

Frågan är om inte Ann efter dagens sammanträde insett att i dessa frågor har Allianspartierna bättre politiska förslag än hennes nuvarande kompanjoner i majoriteten.

  • Det är vi som avsätter medel för att kunna starta familjecentraler där kommunerna är långt framme i planeringen.
  • Det är vi som satsar på pengar för att förbättra tillgängligheten på ungdomsmottagningarna.
  • Det är vi som lägger pengar på förebyggande hembesök hos personer över 80 år.

Tyvärr gick inte majoriteten med på något av våra yrkanden, inte ens Ann, trots att jag inbjudit henne särskilt att rösta med oss i Alliansen. Men det var tydligen inte så lätt.

Det blev votering i frågan om familjecentraler. De som röstade emot vårt yrkande skulle rösta JA och de som ville bifalla yrkandet skulle rösta NEJ. Efter Christer Jonssons (C) NEJ kom Johnny Petersson (V), som röstade JA.

Sedan var det Anns tur att lägga sin röst. Det var nog många som lystrade till lite extra, med tanke på hennes varma inlägg angående hur viktigt det var med familjecentraler. Då undslapp det henne:

- Jag gör som Johnny - JA.

En besvikelse, måste jag erkänna, men inte helt oväntad. Men nu var ju dagens möte mest att se som förövningar inför landstingsfullmäktige om två veckor. Under dessa veckor hoppas jag att majoriteten gör en noggrann analys av våra förslag och omprövar sina genomgående avslag från idag. Och jag hoppas att Ann, med det patos hon visade i debatten, lyckas övertyga sina samarbetskollegor om att bifalla vårt förslag.

Men vill de inte lyssna på dig, Ann, så är du varmt välkommen att följa ditt hjärta och komma över till oss!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar