onsdag 1 september 2010

Kristdemokraterna - det gröna allianspartiet!

Det är Kristdemokraterna som är det grönaste partiet i Alliansen, enligt Miljöaktuellt.

Kristdemokraterna ställer sig bakom tolv av de sjutton förslag som ställts i en enkät från Svenska Naturskyddsföreningen.

Ett citat från artikeln:

"Hos regeringspartierna toppar Kristdemokraterna med 12 ”ja” följt av tio ”ja” från folkpartiet och åtta ”ja” från centerpartiet.

Och här är förslagen som skulle kunna drivas igenom av en ohelig allians bestående av fp, kd, mp och v under nästa mandatperiod:

1. Skärp miljöbalken genom att ge åtgärdsprogrammen för miljökvalitetsnormer rättsverkan mot enskilda.
2. Öka miljöskatteväxlingen under nästa mandatperiod.
3. Komplettera nationalräkenskaperna med att redovisa förändringar av naturkapitalet.
4. Lagstifta om sanktionsavgifter för dem som inte uppfyller skogsvårdslagens krav på naturvårdshänsyn.
5. Kriminalisera den illegala rovdjursjakten ytterligare.
6. Skapa en marknad för energieffektivisering genom så kallade vita certifikat.
7. Inför nationella begränsningar av miljögifter som barn kommer i kontakt med – bisfenol A, fly, DEHP, dekaBDE, nonylfenoletoxylat och PFOA.
8. Öka takten i arbetet med havsskydd så att 10 procent av landets marina områden skyddas till 2014."

För något tiotal år sedan gick Kristdemokraterna under benämningen sol-vind-och-vattenpartiet, på grund av det starka miljöengagemanget. Enkäten visar att engagemanget på djupet finns kvar, även om kanske andra frågor numera dominerar debatten.

Det är dags att ändra på det nu. Låt Kristdemokraternas miljöprofil komma fram tydligare hädanefter! Vi har stor trovärdighet på området, med Anders Wijkmans (KD) vitt erkända insatser som kristdemokratisk EU-parlamentariker, och med Lars Thunberg (KD) som ordförande i Sveriges Ekokommuner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar