måndag 6 september 2010

Väntetidsgaranti vid sjukresor

Nu är det dags att rätta till orättvisorna när det gäller sjukresorna i länet. Det är inte rimligt att de som har längst restid till sitt läkarbesök eller sin sjukvårdande behandling ska få vänta dubbelt så länge som de som bor nära. Vi vill därför införa en väntetidsgaranti, så att ingen ska behöva vänta längre än en timme före eller efter behandling.

Landstingets nuvarande socialistiska majoritet uppvisar en häpnadsväckande oförståelse för det som är en verklighet för invånarna. Majoritetens fokus på sjukhusorterna dominerar totalt och i praktiken bestraffar man dem som bor på landsorten och i länets glesbygdsområden.

För den som är sjuk kan resan till och från sjukvårdsinrättningen vara ett problem och orsaka stort lidande. Sjuktransporten samlar upp patienter längs en lång resväg. Av samordningsskäl får patienten vara beredd att vänta på sjukhuset innan man får träffa läkaren eller utföra sin behandling, liksom efteråt, innan hemresan börjar. Den sittande vänstermajoriteten har infört ett regelverk som gör att de som har längst resväg på ett orimligt sätt får vara beredda att vänta två timmar före och två timmar efter besöket, jämfört med en timme för de som bor närmast sjukhuset, det vill säga dubbelt så länge.

Jag får höra många berättelser från patienter om hur de upplevt sina sjukresor. Med drygt två timmars restid till sjukhuset, två timmars väntan före och lika lång tid efter själva besöket, så blir det sammantaget en hel dag för ett besök som kanske inte är mer än en halvtimme långt. De som planerar borde istället ta större hänsyn till dem som tvingas åka långt.

Patienter med lång resväg ska inte diskrimineras genom att tvingas vänta längre än andra. Därför vill vi kristdemokrater införa en väntetidsgaranti, så att väntetiden mellan sjuktransport och undersökningen inte ska vara längre än en timme för någon.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar