torsdag 9 september 2010

Arbets-EKG i Vimmerby - bara vinster!

Landstinget bör satsa på att kunna utföra arbets-EKG vid medicinmottagningen i Vimmerby. Idag är det långa väntetider till sådana undersökningar. Dessutom måste en stor del av dagen avsättas, när inlandets befolkning idag måste åka till Västervik för att få undersökningen gjord.

Specialistläkarmottagningen i Vimmerby fyller en viktig funktion. Genom att slutenvårdsspecialister från Västervik kommer till Vimmerby slipper befolkningen i Hultsfred och Vimmerby avsätta upp till hela dagen för resorna till och från sin läkarundersökning. Även ur miljösynpunkt skulle det vara en vinst och kraftigt minska antalet bilresor fram och tillbaka till Västervik.

Samhällsekonomiskt skulle det innebära en produktionsökning, eftersom frånvaron från arbetsplatsen skulle minska med flera timmar per person och besök.

Sammantaget ser jag bara vinster med att skaffa en arbets-EKG till Vimmerby: Kortare väntetider, minskad bortvaro från arbetsplatsen, minskat resbehov och minskad miljöpåverkan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar