söndag 12 september 2010

Likvärdig vård med en väg in för unga i Torsås

På lördagen var jag i Torsås tillsammans med Marie Jansson (KD), förstanamn i landstingsvalkretsen för Nybro-Emmaboda-Torsås.


I Torsås finns en öppen förskola, en viktig pusselbit i en framtida familjecentral.

Barn och unga i Torsås kommun ska inte behöva få sämre stöd än de som bor i andra delar av länet. Det är sorgligt att den rödgröna majoriteten ännu inte kommit till skott med vare sig familjecentral eller Unga Vuxna-mottagning. Landstinget måste visa större lyhördhet och flexibilitet för de små kommunernas förutsättningar.

Vi kristdemokrater ser familjecentraler som ett viktigt stöd för föräldrar och barn, där mödravård, barnhälsovård, socialtjänst och öppen förskola samverkar. Det är ett koncept som visat sig fungera väl på andra håll. Vi vill att det ska finnas familjecentral även i Torsås, men tyvärr är landstingets krav på lokalytor inte ställda i relation till folkmängd eller barnantal. Därför är det svårt för en liten kommun att leva upp till landstingets förväntningar.

Unga Vuxna-mottagningar håller på att byggas upp runt om i länet. Dit ska personer mellan 16 och 24 år kunna vända sig för att få stöd och samtal när man har problem. Det finns ännu inte någon sådan i Torsås. Den närmaste finns i Emmaboda.

Vi anser att familjerna, barnen och de unga i Torsås ska få likvärdig hälso- och sjukvård och stöd som i andra delar av länet. Om vi får majoritet i landstingsvalet kommer vi ta initiativ till samråd med kommunen om att samverka kring en helhetslösning, där man kan nyttja gemensamma lokaler växelvis för familjecentral och Unga Vuxna-mottagning och gärna även ungdomsmottagningen.

Det ska vara enkelt för ungdomarna att hitta och det blir det med en väg in till allt som gäller ungas kontakter med hälso- och sjukvården.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar