onsdag 15 september 2010

Eftersatt underhåll vid Emmaboda Hälsocentral


Nuvarande landstingsledamoten från Nybro-Emmaboda-Torsås valkrets, Sven-Åke Svensson, jag själv och förstanamnet från valkretsen i höstens val, Marie Jansson.

Emmaboda Hälsocentral har efter många år med haltande bemanning nu en stabil läkarsituation. Det är glädjande i sig, men har samtidigt avslöjat en helt otillfredsställande lokalsituation, där verksamheten är utspridd över ett stort område, som blir mycket svårarbetat för personalen.

Med läkare utspridda i två helt olika delar av hälsocentralen får personalen ägna mycket tid åt att förflytta sig emellan. Det blir både ineffektivt och slitsamt. Men det värsta är ändå att lokalerna är så slitna, med omfattande renoveringsbehov.

Man kan undra om den röd-gröna majoriteten känner till situationen i Emmaboda, när de gjorde sitt ”lappa- och måla-anslag” på 25 miljoner till hela länets primärvård.

Vi ser stora behov av både rent fysisk upprustning av lokalerna, men också en omdisponering av ytorna för att få till stånd en effektivare arbetssituation för personalen. De ska inte behöva ägna sin energi åt att förflytta sig, utan ska kunna fokusera på att ge vård till patienterna. Vi kommer därför att ta initiativ till en översyn av det sammantagna renoveringsbehovet i Emmaboda såväl som primärvården i övrigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar