fredag 17 september 2010

Röda dunster, historieförfalskning eller blindhet?

I Vimmerby Tidning finns idag en insändare som kan få en att undra om man får tillgripa vilka medel som helst, så här i slutet av valrörelsen.

Det är Britt Wireland Sorpola, Jonny Bengtsson och Inger Lord som under rubriken "Sveriges bästa sjukvård i Virserum" skriver vad de menar att socialdemokraterna har gjort i Virserum.

Det första de räknar upp är följande: "Vi har sett till att Barnhälsovården finns kvar".

Det är väl ändå en sanning med modifikation! Det var med socialdemokraternas tysta eller uttalade medgivande som barnhälsovården drogs in och förflyttades till Hultsfred. Anders Andersson (KD) tog upp frågan i landstingsfullmäktige och lyckades avkräva Ann Hellenborg (MP) ett löfte att BVC skulle återöppnas, om man bara kunde hitta lämpliga lokaler.

Vid ett möte med samhällsföreningen en tid därefter, uppfattade man Anders Henriksson (S) som betydligt mer återhållsam. Därför tog jag upp frågan igen och fick ett löfte att det verkligen skulle bli ett återöppnande efter sommaren.

Efter tips från samhällsföreningen, som gjort namninsamling med flera hundra namn mot nedläggningen, grävde jag djupare i frågan och fann att landstingsledningen planerade för en halvmesyr, där BVC i Virserum bara skulle omfatta barn upp till ett år.

Först efter detta kom det besked från den högsta socialdemokratiska landstingsledningen om att BVC skulle återställas för hela basprogrammet upp till sex års ålder.

För dem som följde händelseutvecklingen, med alla löften och turer fram och tillbaka, så tycker jag allt att det är lite magstarkt att påstå att det är socialdemokraterna som sett till att BVC finns kvar.

Nästa påstående är att sossarna sett till att Folktandvården besöker barnen med mobil tandvård. Det beslutet fattades bestämt under förra mandatperioden, då Allianspartierna hade majoritet.

Sorpola, Bengtsson och Lord tar även åt sig äran för att ha "sett till att köpa in en ny ambulans till Virserum". Det har visserligen köpts in en, men utan Anders Andersson hade ambulansstationen i Virserum varit nedlagd för länge sedan!

De påstår också att de har sett till att primärvården lokalt håller hög kvalitet och är lättillgänglig. Ursäkta, men jag undrar just vad doktor Mubarik och doktor Ruge säger om det. De har valt att etablera sig privat och inte under landstingets hägn. Det är knappast sossarnas förtjänst!

Det är kanske trevligt för de tre skribenterna om deras självbild är sådan att de kan tillskriva sig förtjänsten av allt de räknar upp. Men frågan är om det tyder på så värst god insikt.

Virserumsborna må själva avgöra vilken trovärdighet socialdemokraterna är värda! På söndag kan man rösta fram eller rösta bort efter behag. Och har man måhända förtidsröstat, men vill ändra sig, så går det bra på valdagen.

Det ska onekligen bli spännande att studera valresultatet lokal för lokal!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar