onsdag 15 september 2010

Specialistmottagning till Nybro


På tisdagen besökte jag Nybro och träffade bland annat Marie Jansson, Bergkvara, och Lisbeth Carlsson, Nybro, som båda kandiderar till landstinget för Kristdemokraterna.

Vi kristdemokrater vill att närsjukvården ska utgöra det samlade navet, där primärvårdens medarbetare finns och samverkar med olika specialister från sjukhusen som förlägger del av sin verksamhet på en vårdcentral.

En väl fungerande modell för detta finns i Vimmerby, med medicinläkare, kirurg, ortoped, gynekolog, barnläkare, öron-näs-och halsläkare samt ögonläkare som regelbundet kommer till Vimmerby istället för att patienterna från inlandet ska behöva åka till Västervik. Vi vill införa motsvarande service även i Nybro.

En specialistmottagning i Nybro skulle innebära att ett stort antal patienter besparades resan till och från Länssjukhuset i Kalmar. Det skulle göras stora miljövinster i form av minskat resande.

En specialistmottagning kan innehålla både läkare och andra specialister som annars vanligen finns på sjukhuset, såsom hörseltekniker, audionom, urologsköterska med mera. Det vore en viktig förbättring av servicen till befolkningen i hela sydvästra länsdelen om sjukvården kom till Nybro, inte minst med tanke på de annars mycket påfrestande sjukresorna, som missgynnar dem som har längst till sjukhuset.

Vårt förslag skulle därför minska ojämlikheterna i länet, genom att korta ned sjukresorna och göra specialistvården lättare tillgänglig även för landsbygdsområdenas befolkning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar