måndag 13 september 2010

KD garanter för fortsatt hälso- och sjukvård i VirserumKristdemokraterna i landstinget har under åren gjort stora insatser för att sätta stopp för utarmningen av hälso- och sjukvården i Virserum. Vi behöver bara nämna ambulansen och barnavårdscentralen, som varit direkt nedläggningshotade eller rent av lagts ned, men där hotet tagits bort efter tydligt agerande från kristdemokraterna.

Det konstaterade jag tillsammans med och Anders Andersson (KD), riksdagsledamot och landstingskandidat, vid vårt besök vid Virserums hälsocentral idag.

Av och till cirkulerar rykten om att rehabiliteringen skulle vara hotad. Så är inte fallet i nuläget. Vi kristdemokrater är istället garanter för att Samrehab ska få ändamålsenliga lokaler istället för de kontorsutrymmen där de nu är inrymda. Folktandvårdens numera tomma lokaler skulle efter viss anpassning kunna bli väl lämpade för verksamheten.

Vi avser att lyfta frågan i landstinget och trycka på för att Samrehab ska få goda utvecklingsmöjligheter, för att på ett effektivt sätt hjälpa patienter tillbaka efter sjukdom eller skada. Det är oerhört viktigt för den drabbade, som då har större chans att återgå till ett så normalt liv som möjligt. Samtidigt innebär god rehabilitering lägre samhällskostnader i form av minskade sjukskrivningskostnader och minskat behov av stödinsatser till den enskilde.

Vi vågar påstå att Kristdemokraterna i landstinget har gjort avgörande skillnad för hälso- och sjukvården i Virserum. Vi kommer fortsätta hålla fokus på att vården ska finnas nära befolkningen och ha möjlighet att utvecklas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar